Op 20 augustus vertrokken een 8-tal Fotoslag fotografen voor een tocht met de herder en zijn kudde naar Exloo. Het was natuurlijk erg jammer dat een paar mensen zich op het laatst moesten afmelden in verband met ziekte of andere verplichtingen. Zij zullen het dus met de door de andere leden gemaakte foto’s moeten doen.

De tocht begon bij de schaapskooi in Exloo waar de schapen onder leiding van de schaapherder en zijn trouwe viervoeter door de straten van het dorp vertrokken richting de heidevelden.

031A3676Het is even wennen dat je niet snel even naar de voorkant van de kudde kunt rennen om wat mooie plaatjes te schieten van een aankomende kudde. Zodra je dat doet komen de dieren direct achter je aan en die weten best een leuke snelheid te ontwikkelen. Eenmaal op de heide geeft dat wat minder problemen want de dieren hebben het dan veel te druk om voor de inwendige mens.. eh, sorry … dier te zorgen.

We hebben echt geluk met de herder van deze dag. Geen vraag is hem te veel en geduldig weet hij de mensen met de camera’s, die blijk geven maar weinig van schapen af te weten, op alle vragen antwoord te geven.

Op de hei komen we een stapel stenen tegen waar we normaalgesproken wellicht geen aandacht aan zouden besteden. De herder geeft aan dat hier de as is uitgestrooid van Tinus, de herder die de kudde jarenlang heeft geleid. Zodra we even later een hele groep schapen deze steenheuvel op zien klimmen, krijgt dat daardoor wel een veel diepere betekenis. Alsof de schapen een laatste groet brengen aan een oude bekende.

Een herhaling met deze herder zit er voor ons helaas niet meer in. Dit is de laatste week dat hij de schaapskudde zal leiden. Jammer, zowel voor ons maar vooral ook voor de schaapskudde in Exloo.