Op zaterdag 10 september 2016 vindt er een open monumentendag plaats. De Historische Vereniging Avereest doet hieraan mee in de vorm van een tentoonstelling. Daarvoor wilde men foto’s gebruiken van oud en nieuwe gebouwen/objecten/ symbolen en pictogrammen in de voormalige gemeenten Avereest.

Omdat niet alles op foto beschikbaar is heeft de HVA medewerking gevraagd aan fotoclub FotoSlag uit Slagharen om zoveel mogelijk historische gebouwen en voorwerpen te fotograferen. Deze foto’s zijn van belang voor de expositie in september maar zorgen er ook voor dat het een en ander bewaard blijft voor het nageslacht. Het is van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden en wordt vastgelegd.

Door Noaberschap te stimuleren heeft het bestuur van FotoSlag in samenwerking met de leden, het verzoek van Historische Vereniging Avereest ingediend. De komende weken zullen een 6-tal fotografen van FotoSlag door de voormalige gemeente Avereest trekken om foto’s te maken. FotoSlag en de historie van Avereest hopen doormiddel van deze publicatie medewerking van de bevolking, bedrijven en instellingen. Om alles vast te leggen en te verwerken voor dat de vakantieperiode aanbreekt, Er is onvoldoende tijd om vooraf bij bedrijven, instellingen, particulieren toestemming te vragen. FotoSlag hoopt hiermee een stukje verantwoordelijkheid te nemen en het Noaberschap in de gemeente Hardenberg in de praktijk te brengen.

Zijn er gegadigden die het leuk vinden naast tal van activiteiten en ledenbijeenkomsten, van een activiteiten fotoclub lid te worden kunnen via www.fotoslag de nodige informatie vinden en doormiddel van een mail te sturen zich aanmelden als lid of voor nader informatie.