Dit jaar organiseren we een iets andere fotowedstrijd dan in voorgaande jaren. Waar onze fotowedstrijd meestal een jaaropdracht betrof merken we dat het gros van de leden hier vaak pas aan het eind van het jaar mee aan de slag gaat. Ach, dat uitstelgedrag is velen van ons natuurlijk ook niet vreemd.

Dit jaar hebben we er voor gekozen om de fotowedstrijd uit 4 elementen te laten bestaan. Steeds weer een thema dat kort voor de sluitingsdatum ook aan de orde is geweest tijdens de clubbijeenkomsten of de georganiseerde FotoSlag activiteiten. Het programma ziet er als volgt uit:

 Uiterste inleverdatum  Onderwerp Beoordeling vóór  Bijzonderheden
 18 april 2023 Vogels    Dit sluit mooi aan bij ons jubileumfeest op 15 april naar De Valk in Lunteren
 21 juni 2023 Panorama 18 september 2023  Clubavond 17 mei en FotoSlag activiteit 27 mei 2023
 29 oktober 2023 Stilleven    Clubavond 20 september 2023
 31 december 2023 Eigen dorp of woonplaats    Wat is er zo mooi of kenmerkend aan je eigen dorp of woongebied.Deze foto's worden tevens geëxposeerd in De Eik

 

Daar we natuurlijk ook gedurende het jaar nieuwe leden hopen te verwelkomen wordt een puntenwaardering gehanteerd waardoor iedereen kans maakt op de jaaroverwinnig.Daarom telt opdracht 4, welke gedurende het gehele jaar kan worden gefotografeerd, 4 keer zo zwaar mee dan de eerste drie opdrachten.

De beoordeling vindt plaats door de leden op hun eigen computer, waarbij de foto's worden beoordeeld op: compositie, scherpte en belichting, gehanteerde fotografische technieken en een meer subjectieve algemene waardering door de beoordelaar.

Vogelfoto's De ingezonden en beoordeelde foto's van de eerste opdracht, met bij iedere foto het door de leden toegekende aantal punten
Panoramafoto's    De ingezonden panoramafoto's met het fotonummer dat kan worden gebruikt voor de beoordeling